Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę nowego hotelu B&B w Bydgoszczy