Doradztwo architektoniczne

 

Doradztwo urbanistyczne

 

Analizy terenów i nieruchomości

 

Wstępne koncepcje

Wnioskowanie o WZiZT

Koncepcje wielobranżowe

Otrzymanie opinii Konserwatorskiej

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

Analiza dokumentacji przetargowej

Nadzory Autorskie, Budowy

Dokumentacje powykonawcze